" /> Цени за психотест - Вижте и нашите промоции - 20% | Психотест Nо1

Цени и промоции

Цени за психотест и удостоверение за психологическа пригодност:

 

  • Цена за психологическо изследване – 50.00 лв.
  • Цена на самия документ – удостоверението за психологическа годност – 10.00 лв.
  • Изваждане на дубликат – 10.00 лв.
  • Цена за второ изследване, при неуспешно издържано първо – 50.00 лв.

Промоции:

 

• 20% отстъпка на човек, от цената за психологическо изследване, при записване на група от над 3-ма души, включително.

 

• 20% отстъпка от цената на изследването за лоялни клиенти, които са карали своето изследване в нашата лаборатория и се връщат при нас след изтичане на срока на валидност на своето удостоверение.

 

• 20% отстъпка от цената на изследването за пенсионери и шофьори над 65-годишна възраст, които подлежат на психотест всяка година.

Отсъпките са постоянни, без дата и срок на валидност!

 

Заповядайте при нас!