" /> Психотест за категория C и D | psihotestove.net
 

Психотест за категория C,D

Какво трябва да знам ако се явявам на психотест за категория C и D

Психотест за категория C и D е необходим на всички настоящи или бъдещи водачи на територията на Република България, които желаят да повишат квалификацията си и да станат професионални шофьори. Преди да се запишете на шофьорски курс за съответните категории, е нужно да издържите психотест за водач на МПС. Ако пък изтича давността на вашето удостоверение, свържете се с нас, за да го подновите.

За категории CE и DE:

поглед от въздуха на камиони от категория CE

Ако имате валидно удостоверение за психологическа пригодност, но искате да запишете или надградите категориите си на С+Е или D+E, не е необходимо да се явявате отново на психотест, докато не изтече въпросният!

За всички професионални шофьори:

Шофьорите на камиони и автобуси, и всички, които използват категории C и D, трябва да притежават удостоверение за успешно издържан психотест. Работодателите им са длъжни да изискват съответния валиден документ от своите служители.

Всички водачи, които не работят като шофьори, но поради някаква причина управляват камион, микробус или автобус от категории C, D, C1, D1, също е нужно да притежават документ за психологическа пригодност. Глобата при неговата липса, по закон, е 500.00 лв.

Удостоверението за психологическа годност е с давност 3 години. След 65-годишна възраст, психотестът важи 1 година.

Необходими документи за явяване на психотест:

Шофьори, на които им е необходим психотест за категория C и D в деня на изследването трябва да носят:

  • копие на валидна шофьорска книжка
  • копие на син контролен талон, а ако същият е отнет – акт или наказателно постановление от КАТ

Ако ви е необходимо си носете очила за четене.