" /> Психотест за нарушения по чл.171 | psihotestove.net

Психотест за нарушения по чл. 171

В определени случаи, при спиране от органите на реда – КАТ (контролен орган за автомобилния транспорт), полицаите могат да преценят, че временно ще отнемат книжката на водача поради не добро физическо или психическо състояние. В тези ситуации свидетелството се отнема по чл. 171, т. 1, буква а, от Закона за движение по пътищата.

 

Необходимите документи, които трябва да представите в деня на психотеста са:

  • копие за прилагане на административна мярка
  • удостоверение за изтърпяно наказание или справка за наложени административни    мерки . От справката трябва да е видна датата.