" /> Психологически тестове за шофьори - детайли | psihotestove.net
 

Психологически тестове

Какво представляват психологическите тестове за шофьори в Република България

Психологически тестове за шофьори в България се провеждат повече от 45 години. Изследванията са адаптирани за българските условия и за нашата културална среда. Методиките са валидирани по всички критерии за безопасност на движението. През годините те са претърпяли път на промяна и развитие, и са сменяли своята давност.

 

Психологическите изследвания се провеждат сутрин, като най-ранният час за записване е 8:00, а най-късният 11:00 часа. Нашата психологическа лаборатория работи всеки ден, включително събота и неделя, както и през празничните и почивните дни. Времетраенето на психотеста е около 2 часа, в зависимост, както от темпа на работа на отделния човек, така и от темпото на групата.

 

Нужно е да има поне 24 часа разлика от часа на записване за психотест, до часа на явяване. Следователно, за да се запишете за следващия ден, трябва да се свържете с нас преди 11:00 часа на обяд. Това изискване важи за всички специализирани психологически лаборатории за автомобилен транспорт в България.

 

Към днешна дата пълните изисквания за психологическа годност, условията и реда за провеждане на психологически изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, настоящи водачи на МПС и председатели на изпитни комисии за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания са отбелязани в Наредба №36 от 15.05.2006г. (Загл. доп. – ДВ, бр. 89 от 2010 г.)

Цели на изследването

Психотестът за шофьори има за цел да създаде профил на водача, който да покаже неговите основни психологически характеристики като човек. Всяка професия изисква определени личностни качества и тази на водач на МПС не прави изключение.

 

Напротив, стабилността и психологическата зрялост са изключително важни. Качества като поемането на риск, отговорност и опазването на чужд живот имат определени психологически изисквания.

Бързо и точно да се възприема информацията от околната среда, да се разсъждава логично в конкретни ситуации на пътя и бързо да се взима най-правилното решение.

 

Шофьорите е нужно да са емоционално стабилни и да съумяват да овладяват негативните си емоции, предизвикани от останалите участници в движението, състоянието на пътя или други причини.

шофьори на състезателни автомобили

Как протича психотестът

Психологическите тестове за шофьори са разделени на четири основни части:

 

1. Тестова част

Първата част разглежда дали човек може да се концентрира, дали може да държи в съзнанието си няколко обекта и как превключва от стимул на стимул. Също и какви са способностите за памет. Бързината на запомняне, както и нейната точност и услужливост, са съществени признаци за проявата на интелект. Мисленето, с неговата характерност, показва какви са способностите на ума – дали човек разбира, прави връзки и анализира, каква е неговата логична картина.

 

2. Работа с личностни въпросници

Във втората част се изследва дали хората притежават нужните качества за професията шофьор. Проявата на отговорност, дисциплинираност, самообладание и хладнокръвие са изключително важни, за да има ред по улиците и съответно по-малко жертви на пътя. Владеенето на емоционалното състояние и най-вече на негативните емоции като гняв, раздразнение, яд, враждебност и мнителност са съществени, особено в изпълненото със стрес ежедневие. Не по-малко необходими са толерантността и коректността в общуването по пътя. Взаимното уважение и зачитане дава право на всеки шофьор да заеме своето място, без да пречи на другия. Няма как да пропуснем самоконтрола и точната преценка. Те помагат на шофьора да отреагира по най-адекватния и правилен начин в рискови ситуации.

3. Работа с детерминатор за мерене на реакциите

машина за психотест

Фотография: Психотест Nо1 ©

Индивидуалната работа с апарата за звукови и светлини сигнали или така-наречената „машина за психотестове“, показва дали мозъкът на човек може да обработва определена информация достатъчно бързо за определен период от време.

 

Това е нужно, защото ситуациите на пътя са внезапни и неочаквани, а реакциите е необходимо да са бързи. Не случайно катаджиите навремето имаха своя лаф – “Една секунда невнимание, цял живот мъртъв”.

4. Беседа с психолог

Последната чат от психотеста е беседа с психолога. Коментират се и се събеседват различни теми и въпроси, които са излезнали по време на психологическото изследване.

 

 

Официално в Държавен вестник бр.60 от 07.08.2012 , с Указ №295 е обнародван закон за изменение и допълнение на ЗДвП.

Чл.178 в. гласи, че се наказва с глоба в размер на 500лв, професионален водач, който шофира МПС без валидно удостоверение за психологическа годност. Когато нарушението е повторно, наказателната санкция е в двоен размер.

 

Чуждестранни граждани, които не владеят добре български език, наемат за психотеста заклет преводач за собствена сметка.