" /> Психотест за отнети Контролни точки - Психотест за шофьори Nо1 в София

Психотест за отнети Контролни точки

Всички шофьори, които искат да възстановят част от изгубените контролни точки, е нужно да се явят на психотест по чл.157, ал.4 от ЗДвП.

По закон, преди да запишат курс за възстановяване, те трябва да са придобили удостоверение за психологическа пригодност.

 

За да може да се явите на психотест в лабораторията трябва да представите:

  • заповед за прилагане на административна мярка
  • лична карта

 

 

На лицата, които им е отнета книжката поради липса на точки вътре в нея. В тези случаи лицето също е необходимо да се яви на психологическо изследване.

  • копие от протокола за доброволно предаване на свидетелството за управление на МПС
  • удостоверение за изтърпяно наказание
  • принудителна административна мярка като от нея трябва да е видно кога е изтекло наказанието
  • лична карта