" /> Психотест за работа и професионална категория | psihotestove.net

Психотест за работа и категория

На психотест за работа и категория в България се явяват:

  • водачи, които искат да придобият правоспособност за управление на МПС от категории Ттб, Ттм, С, D и подкатегории С1 и D1.
  • водачи на МПС за обществен превоз на пътници или товари.
  • водачи на таксиметрови автомобили и маршрутни таксита.
  • чуждестранни граждани, които пребивават дългосрочно в България, както и български граждани с чуждестранна книжка, които, по реда на чл.162, ал.5 от ЗДвП, искат да я заменят с българска за категориите Ттб, Ттм, С, D и подкатегории С1 и D1.
  • председатели на изпитни комисии за провеждане на изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
  • при постъпване на работа и всякакъв друг случай на поискване от работодател.

Кликнете върху вашия случай за повече детайли

за Кат. C и D

за Кат. C и D

Кат. Ттб и Ттм

Кат. Ттб и Ттм

ЗА ТАКСИ

ЗА ТАКСИ

Чуждестранна книжка

Чуждестранна книжка

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ИЗПИТНИ КОМИСИИ