" /> Психотест за шофьори с чужда книжка | psihotestove.net
 

Шофьори с чуждестранно свидетелство

Психотест за шофьори с чуждестранна книжка

По закон смяната на чуждестранна книжка с българска става след положен психотест. Това изследване е необходимо само на водачите, които притежават професионални категории C, CE, D, DE, Ттб и Ттм. Водачи които са с любителска книжка и съответно притежават В категория не е необходимо да се явяват на психотест за шофьори.

 

Гражданите е нужно да имат лична карта, в която е отбелязано вашето ЕГН или документ за временно пребиване с ЛНЧ. Нужно е да притежавате ЕГН или ЛНЧ, защото то се изписва на удостоверението за психологическа пригодност, което се предава в КАТ за издаване на нова българска шофьорска книжка.

 

Чужденците, които не владеят добре български език, не могат да четат или да пишат, заплащат заклет преводач за собствена сметка.

 

 

В деня на изследването трябва да носите следните документи:

 

  • валидна шофьорска книжка (от конкретната държава)
  • лична карта или документ за временно пребиваване с ЛНЧ