" /> Общи условия на сайта и права за ползване | psihotestove.net

Общи условия на сайта

Общи условия на уебсайта на психологическа лаборатория МЦ Св.Пантелеймон (Психотест Nо1), намиращ се на основен домейн Psihotestove.net

Уебсайтът Psihotestove.net има изцяло презентационна функция да информира хората за същността на психологическите тестове за шофьори в Република България и да предоставя възможността те да осъществят контакт с екипа на лабораторията, за да се запишат за явяване на изследване за психологическа пригодност

т1. Въведение

Данни за доставчика на услугата съгласно ЗЗП:

„Медицински център Свети Пантелеймон“ ООД
ЕИК: 123697812
Адрес: България, гр. Стара Загора 6000, ул. Петко Рачев Славейков No 58

 

с удостоверение за регистрация No0096 към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията,

за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т.2 и ал. 2 от ЗДвП.

Удостоверението се издава на основание чл. 153в, ал. 4 от Закона за движението по пътищата.

 

Контакти:
Телефон: +359 878 55 70 46
И-мейл: [email protected] / [email protected]

Настоящият електронен документ съдържа ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА – Psihotestove.net

 

Собственик на уебсайта Psihotestove.net е фирма „СЕОбъл“ ЕООД, вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 205525865.

 

„СЕОбъл“ ЕООД държи всички авторски права за интелектуална собственост върху графични и уеб дизайн, всяко тесктово, графично, визуално и мултимедийно съдържание в уебсайта Psihotestove.net,
различно от официално приетите и публикувани в сайта закони, наредби и съобщения от Държавен вестник на Република България и Министерството на транспорта.

КОПИРАНЕТО, ИМИТАЦИЯТА, ПЛАГИАТСТВОТО, МОДИФИЦИРАНЕТО, ВЗАИМСТВАНЕТО, НАПОДОБЯВАНЕТО, ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО, ИЗТЕГЛЯНЕТО, ПРОДАВАНЕТО, РАЗПРОСТРАНЯВАНЕТО И ПУБЛИКУВАНЕТО НА ГРАФИЧНИЯ И УЕБ ДИЗАЙН, ТЕКСТОВОТО И ВИЗУАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ ОТ УЕБСАЙТА PSIHOTESTOVE.NET, Е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО!

Данни за собственика на уебсайта:

„СЕОбъл“ ЕООД
ЕИК: 205525865
Адрес: България, област София (столица), община Столична, гр. София 1309, район Красна поляна, ж.к. Илинден, бл.12, вх. А, ет.1, ап.1;

Контакти:
Телефон: +359-882-011-451
И-мейл: [email protected]

 

За да може да поддържа качествени услуги, които отговарят на желанията на своите клиенти, „СЕОбъл“ ЕООД създава долуизброените Общи условия, за да защитава от злоупотреби, както себе си, така и своите клиенти.

т2. Общи положения

С посещението си и ползването на уебсайта Psihotestove.net, всеки ПОСЕТИТЕЛ / КЛИЕНТ на сайта се съгласява с настоящите ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ и е длъжен да ги спазва.

ПОСЕТИТЕЛ / КЛИЕНТ – е всяко лице на или над 18 г.което е извършило интерактивно взаимодействие с уебсайта, намиращ се на основен домейн Psihotestove.net.

 

УСЛУГИ –  са провеждането на психологически изследвания (психотестове) на професионални и провинили се шофьори, или по искане на работодател.

 

ДОСТАВЧИК НА УСЛУГАТА – е  „МЦ Свети Пантелеймон“ ООД.

 

ЦЕНИ – всички цени на УСЛУГИТЕ в сайта са в български лева.

Публикуваните цени на артикули са крайни и включват всички данъци и такси.

Валидни са цените, публикувани в уебсайта, към момента на осъществяване на контакт с представител от екипа на лабораторията.

 

ДОСТАВЧИКЪТ НА УСЛУГИ има право да променя, без предварително уведомяване, единствено и само цените на предлаганите услуги в уебсайта, БЕЗ техните законови условия, същност и процеси. КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на записването му за психологическо изследване.

 

ДОСТАВЧИКЪТ НА УСЛУГИ не гарантира, че достъпът до уебсайта Psihotestove.net ще бъде непрекъсван. ДОСТАВЧИКЪТ НА УСЛУГИ не носи отговорност за непредоставяне на достъп до сайта, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни извънредни събития, проблеми в интернет мрежата, сървъра и др.

 

ДОСТАВЧИКЪТ НА УСЛУГИ се задължава да пази и да не предоставя посочените от потребителите лични данни на трети страни – физически или юридически лица.

 

Настоящите Общи търговски условия могат да бъдат променяни едностранно от психологическата лаборатория на МЦ Свети Пантелеймон ООД чрез публикуване на актуализирана версия на настоящия документ на сайта.

т3. Записване

Записване за явяване на психологическо изследване за водачи на МПС става по следните 3 начина:

• на място в психологическата лаборатория;

• по телефона;

• със заявка по електронна поща – И-мейл;

Между записване и явяване на психотест за шофьори (изследване на психологическа годност), трябва да има минимум 24 часа разлика по изискване на Автомобилна администрация и министерството на транспорта.

т4. Плащане и цени

Всички цени в сайта са в български лева.

Цени:

  • Цена за психологическо изследване – 50.00 лв.
  • Цена на самия документ – удостоверението за психологическа годност – 10.00 лв.
  • Изваждане на дубликат – 10.00 лв.
  • Цена за второ изследване, при неуспешно издържано първо – 50.00 лв.

 

Удостоверение за психологическа годност се издава само при успешно преминато психологическо изследване.

Плащането се извършва на място в психологическата лаборатория срещу съответния косов бон.

т5. Получаване на удостоверение

Удостоверение за психологическа годност се получава единствено и само след успешно преминаване и на трите части от изследването (тестова част, работа с детерминатор за мерене на реакциите и беседа с психолог).

При успешно издържан психотест, валидното удостоверение получавате веднага на място в лабораторията.

т6. Валидност на удостоверението

  • Удостоверението за психологическа пригодност е валидно 3 години от датата на неговото издаване.
  • При водачи, които имат навършени 65 години, срокът на валидност на удостоверението намалява на 1 година.
  • Таксиметрови шофьори и водачи на автомобили за обществен превоз на пътници или товари подлежат на психотест на всеки 3 години.

т7. Авторско право

Графичният и уеб дизайн, текстовото съдържание и всички дигитални материали и активи на уебсайта psihotestove.net, включително лога, търговски символи, графични изображения и надписи, текстове и мултимедийно съдържание, са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторско право и сродните му права и са собственост на компанията разработчик на уебсайта – „СЕОбъл“ ЕООД.

 

Всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право върху интелектуалната собственост, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

 

„СЕОбъл“ ЕООД Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани на този сайт, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие, че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения.

КОПИРАНЕТО, ИМИТАЦИЯТА, ПЛАГИАТСТВОТО, МОДИФИЦИРАНЕТО, ВЗАИМСТВАНЕТО, НАПОДОБЯВАНЕТО, ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО, ИЗТЕГЛЯНЕТО, ПРОДАВАНЕТО, РАЗПРОСТРАНЯВАНЕТО И ПУБЛИКУВАНЕТО НА ГРАФИЧНИЯ И УЕБ ДИЗАЙН, ТЕКСТОВОТО И ВИЗУАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ ОТ УЕБСАЙТА PSIHOTESTOVE.NET, Е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО!

т8. Права и задължения съгласно закона за защита на потребителите

„СЕОбъл“ ЕООД и Психологическа лаборатория Свети Пантелеймон си запазват правото да променят условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в уебсайта psihotestove.net.

Промените в Общите условия за ползване на сайта не засягат отношенията между клиента и доставчика на услугата, възникнали във връзка с валидно подадени преди промените заявки за психологически изследвания.

Платформа за решаване на потребителски спорове (ОРС) на Европейската комисия (ЕК)

Този документ (Общи условия на уебсайта psihotestove.net)
е последно обновен на 22 Май 2020-а година.